2019-02-28 09:02:10

Natječaj za radno mjesto profesor violine

 

Na temelju čl.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje

 

                                                     N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

1.nastavnik/ica violine-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme , s probnim rokom od šest mjeseci.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Više o uvjetima natječaja na poveznici OPŠIRNIJE.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik