2019-03-28 09:26:44

S koncerta u Saloči od zrcala

 

 

Dio teksta prenesen sa stranice:                                         www.dkd.hr/koncert-mjesovitog-zbora-umjetnicke-skole-luke-sorkocevica/ 

Povodom 90 godina djelovanja Umjetničke škole Luke Sorkočevića, Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Umjetnička škola Luke Sorkočevića organizirali su koncert Mješovitog zbora Umjetničke škole Luke Sorkočevića koji se održao sinoć u Saloči od zrcala.

Kao gosti zbora u programu sudjelovali su Katarina Mrvalj i Ivo Baule - gitare.   

Srednjoškolski mješoviti zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik broji ttridesetak članova. Zbor nastupa na raznim kulturnim, crkvenim i društvenim događanjima Grada, a i u inozemstvu. Repertoar sadrži skladbe duhovnog i svjetovnog karaktera kao i kulturnu baštinu baštinu Grada.

Voditeljica zbora Maja  Marušić rođena je u Dubrovniku. Osnovnu i srednju glazbenu naobrazbu stječe u glazbenoj školi Luke Sorkočevića u Dubrovniku. Maturirala je violinu 1985.god. u klasi prof.Žarka Grega, te teorijski odjel. 1989.g diplomirala je na teorijskom odjelu  Muzičke akademije u Sarajevu. Profesorica je teorijskih predmeta i voditeljica Mješovitog zbora u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Od 1996. do 2017.godine vodila je dječji zbor „Anđeli“ – Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik s kojim je 2001.godine osvojila Zlatnu plaketu na 44. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu. Osnivačica je i  voditeljica: Djevojačkog zbora „Amorette“  (2008. – 2016.);  Ženskog zbora „Divone“  (2016. – 2018.).Bila je umjetnička voditeljica ženske klape „Fortuna“ (2002. – 2012.), te muške klape „Ragusavecchia“ (2008. – 2010).Stalni je i aktivni član Dubrovačkog komornog zbora od 1994. godine. Za   potrebe   programa   Dubrovačkih   ljetnih   igara,   umjetnička   je   voditeljica  "Festivalskog zbora“ – u predstavama  „Michelangelo“  i  „Kafetarija“.Od  2018. godine voditeljica je Katedralnog zbora Dubrovnik.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik