2019-04-07 15:29:55

Koncert profesora

U subotu 6. travnja u sklopu obilježavanja 90 godina Umjetničke škole, održan je još jedan prigodni koncert na kojem su ovaj put nastupili profesori škole.

Na programu su bila djela domaćih i stranih kompozitora.

Nastupili su profesori: Jakov Kakarigi, Vanda Đanić, Đive Kušelj, Maro Taslaman, Dora Kamber, Pero Škobelj, Alberto Frka, Ivan Kušelj, Stefani Grbić, Dora Kamber, Slobodan Begić, Evelina Šegović, Denis Ajduković, Loris Grubišić, Nena Ćorak


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik