2019-04-12 18:46:01

Međunarodno natjecanje puhača - Varaždin - rezultati

 

 

 

Na Međunarodnom natjecanju studenata i učenika glazbe i plesa u Varaždinu-Woodwind&brass grand prix, ostvareni su sljedeći rezultati:

učenica 4. razreda srednje škole: 

BARBARA ĆORAK , flauta - F kategorija - 3. nagrada 

Mentor: Đive Kušelj, prof. mentor 

učenica 2 razreda srednje škole:

LIVIA  GLAVINOVIĆ,  oboa - D kategorija 1. nagrada

mentor:  Emil  Pešek, prof.

korepetitor -  Ivan  Batoš, prof.

Čestitamo!


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik