2019-09-06 19:41:10

DODATNI UPISNI ROK
POSLJEDNJI  DODATNI  UPISI  SU  U
 
ČETVRTAK - 12. IX 2019.   I   U   PETAK - 13. IX 2019.
 
OD  9   DO  12  SATI  U  RAČUNOVODSTVU  ŠKOLE

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik