2019-11-11 10:41:36

Konačni rezultati - Opatija

U Opatiji  se  od  6. do 9. studenog 2019. godine održalo

57. Regionalno  natjecanje komornih sastava učenika i studenata glazbe

Na ovom natjecanju je sudjelovalo 22 učenika i 7 mentora iz naše škole

u 10 komornih sastava,  i  u  sljedećim disciplinama i kategorijama.

 POSTIGAVŠI SLJEDEĆE REZULTATE :

komorni sastav - kategorija

nastavnik

natjecatelji

rezultati

komorni duo

II.kat.

 

Dora  Kamber

univ. spec. mus.

 

Paula Bukvić, violina

Ivo  Baule, gitara

 

1. nagrada

komorni kvartet

I.kat.

Dora  Kamber

univ. spec. mus.

 

Karmen  Begić, violina

Marta Ćatić, violina

Paula Ćatić, violina

Eva Lena Crnjak, violoncello

 

 

1. nagrada

komorni duo

I.kat.

mr. Vanda Đanić

prof. mentor

Marta  Kekez, violoncello

Iva  Nodilo, violoncello

 

prva

1.nagrada

komorni kvartet

I.kat.

mr. Vanda Đanić

prof. mentor

Marta  Kekez, violoncello

Iva Nodilo, violoncello

Lovro Marković, violoncello

Đive  Ćatić, violoncello

 

1. nagrada

komorni kvartet

II.kat.

mr. Vanda Đanić

prof. mentor

Nevia Miloslavić, flauta

Ivana Đanić, violina

Andrea  Zadre, violoncello

Nika  Bjelovučić, klavir

1. nagrada

komori duo

II.kat.

prof. Ana Zanini Mozara

prof. mentor

 

Ana Vidojević, violina

Nina Zvone, violoncello

prva

1. nagrada

komorni kvintet

I.kat.

prof. Anis Končić

prof. mentor

Lucija  Kaštelan, violina

Tereza Beran, violina

Magdalena  Frka, violina

Marta Kekez, violoncello

Mia  Klinac, klavir

 

 

prva

1. nagrada

klavir 6-ručno

I.kat.

prof. Nena  Ćorak

Ina  Bašić

Petra  Zelentrović

Ivan  Oberan

 

1. nagrada

komorni trio

I.kat.

prof. Stefani  Grbić

Nika  Vidojević,  flauta

Elza  Filipović, violoncello

Petra  Zelentrović, klavir

 

prva

1.nagrada

komorni duo

II.kat.

mr. Đive Kušelj

prof. mentor

Nika Vidojević, flauta

Nevia  Miloslavić, flauta

1. nagrada

 

Čestitamo učenicima i mentorima na postignutim rezultatima.

Fotografije s natjecanja(Zanini-Mozara, Grbić) nalaze se u FOTO-galeriji.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik