2020-12-10 10:30:17

Poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom 10.12.20.

         

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik pokreće postupak nabave električne energije za potrebe Umjetničke škole Luke Sorkočevića za 12 mjeseci (nabava male vrijednosti (bagatelna nabava)) sa zainteresiranim ponuditeljima.

Molimo Vas da nam na adresu UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA, 20 000 Dubrovnik, Strossmayerova br. 3, sa naznakom ″Bagatelna nabava / EE 2021. – ne otvaraj″ ili na e-mail: sorkocevic.hr@gmail.com najkasnije do 23. prosinca 2020. do 2400 sata dostavite Vašu ponudu za predmetnu nabavu na obrascu – Ponudbeni list (Prilog 1.) Dokumentacije uz Poziv.

Sve pojedinosti i potrebna dokumentacija nalaze se u prilozima na poveznici OPŠIRNIJE.

Za eventualne nejasnoće vezane za Obrazac - Tehničke specifikacije predmeta nabave (Prilog 2. Dokumentacije uz Poziv) molimo Vas da se obratite ravnatelju škole,gosp.Slobodanu Begiću na telefon 020/324-636,mob.098 244 264 ili e-mail adresu: slobodan.begic@gmail.com

 

                                                                                      S poštovanjem,

                                                                                          Ravnatelj

                                                                                  Slobodan Begić, prof.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik