2021-11-16 09:54:25

Natječaj 16.11.21.

Na temelju čl.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje

 

                                                  N A T J E Č A J

                                                  za radna mjesta

1.nastavnik/ica klavira-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

2.nastavnik /ica viole- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno,odnosno 25 sati ukupnog radnog vremena

3.nastavnik/ica violina- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme , 11 sati nastave tjedno,  odnosno 20 sati ukupnog radnog vremena, dislocirano odjeljenje Cavtat

4. nastavnik/ica violoncella- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

5.nastavnik/ica klasičnog baleta-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.kolovoza 2022.g

6.korepetitor/ica za balet-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.kolovoza 2022.g.

7. nastavnik/ica narodnih plesova-1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno, odnosno 2 sata ukupnog radnog vremena do 31.kolovoza 2022.g.

Na poveznici OPŠIRNIJE možete pogledati sve detalje vezane za radna mjesta koja se traže.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik