2022-06-17 10:32:08

Oskar znanja

Proteklih dana održana je dodjela Oskar znanja u Zagrebu koju su dobila 353 učenika osnovnih i srednjih škola za državna natjecanja. Naši Oskarovci su

Trio: Lena Eva Crnjak - cello, Sara Crnjak - klavir , Paula Ćatić - violina,

Ivano Urljević - kontrabas

mentori  Dora Kaber, univ.spec. mus. i Danijel Begić, prof.

Čestitamo učenicima i profesorima.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik