2015-04-13 18:14:45

XVIII OTVORENO FEDERALNO NATJECANJE SARAJEVO 2015.

 

 

 

Od 15. do 18. travnja u Sarajevu se održava 18. Otvoreno natjecanje komornih sastava Sarajevo 2015. Na ovom natjecanju sudjeluje 14 učenika naše škole u 5 komornih sastava u disciplinama kako slijedi:

KOMORNI  TRIO

Vesna Palčok – violina; Toma Širok – klavir; Nina Zvone - violoncello

Mentor: Ana Zanini Mozara, prof.

KOMORNI  KVARTET

Lucija Brautović i Barbara Ćorak – flaute; Nina Zvone – violoncello; Ana Bakija – klavir

Mentor: mr. Đive Kušelj, prof. mentor

KOMORNI  KVARTET

Tereza Čabrilo – flauta; Jakov Sekula – violina; Martina Vuletić – violoncello; Antonija Merčep – klavir  

Mentor: Jakov Kakarigi, prof. mentor

KVARTET  VIOLINA

Patricia Ćorak, Ana Kačić Barišić, Vesna Palčok, Magdalena Kačić Barišić

Mentor: Anis  Končić, prof. mentor

KOMORNI  DUO

Martina Vuletić i Nikolina Raguž - violoncella

Mentor :  Vanda Đanić, prof. mentor

NAŠIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA ŽELIMO PUNO USPJEHA!!!

laughlaughlaugh


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik