2015-06-30 12:37:36

Upisi u Umjetničku školu Luke Sorkočevića Dubrovnik - ljetni rok

 

 

 

 

UPISI   

u   

UMJETNIČKU  ŠKOLU  LUKE  SORKOČEVIĆA  DUBROVNIK

ZA  SVE  UČENIKE

OSIM  ZA  KANDIDATE  KOJI  POLAŽU  PRIJAMNE  ISPITE  ZA  UPIS  U 

1. razred  srednje  škole

i

1. razred srednje pripremne škole

 

LJETNII  ROK:

7., 8. i 9.  VII  2015.   od   800   do   1200  sati

 

Napomene:

Kod upisa je potrebno ispuniti upisnicu i uplatiti 300,00 kn (upisnina i školarina za mjesec rujan).

Do upisa je potrebno podmiriti cijeli iznos participacije za školsku godinu 2014./2015.

Za prvo dijete se plaća puni iznos participacije, za drugo dijete pola iznosa dok je treće dijete oslobođeno plaćanja participacije. 

Obrazac upisnice u PDF-u možete preuzeti na poveznici Opširnije!


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik