2015-08-03 10:46:42

Termini popravnih ispita i obrane završnog rada

 

 

 

TERMINI POPRAVNIH  ISPITA

 24. i 25. kolovoz 2015.

PONEDJELJAK,  24. VIII 2015. pismeni                                        UTORAK,  25. VIII  2015. – usmeni

Pismeni

830 – 915  matematika i  engleski jezik   

830 - 930 glazbeni oblici  

Usmeni              

830 – engleski  jezik 

830 – glazbeni oblici                       

900 – matematika 

UTORAK,  25. VIII  2015. – klavir  u  830

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

SLIKARSKI DIZAJNER: 

PREDAJA PISANOG RADA: Ponedjeljak, 17. VIII do 1200 sati.

USMENA OBRANA RADA: Četvrtak, 27. VIII  u  830 sati.


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik