2015-09-04 12:45:55

Podjela rasporeda za školsku godinu 2015./2016.

 

Podjela rasporeda sati za nastavu solfeggia i ostalih teoretskih predmeta je u ponedjeljak 7. rujna od 1700 - 1900 sati.

Podjela rasporeda sati za individualnu nastavu instrumenata je u utorak 8. rujna od 1700 - 1900 sati.

Podjela rasporeda sati za baletni odjel je u petak 11. rujna od 1800 - 1900 sati.

 

 


Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik